برای ثبت هرگونه شکایات، پیشنهادات و انتقادات ارزنده خود در هر ساعت از شبانه روز میتوانید با استفاده از لینک زیر پیام خود را ارسال کرده و در کمتر از ۲۴ ساعت منتظر پاسخ همکاران ما در فروشگاه تسترمن باشید.

تماس و یا ارسال پیامک به شماره تلفن ۰۹۳۵۷۵۷۵۷۵۲

ارسال ایمیل به بخش رسیدگی به شکایات تسترمن

در کمترین زمان به تمامی شکایات رسیدگی می شود و رضایت مشتری جلب خواهد شد.